Lääkkeetön unettomuuden hoito vanhainkotiasukkailla - kontrolloitu tutkimus

Satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa pyrittiin parantamaan vanhainkotiasukkaiden unta ilman unilääkkeitä. Menetelmä oli monitekijäinen: potilaita pyrittiin aktivoimaan päiväsaikaan ja välttämään päiväaikaista vuoteessaoleilua, koetettiin huolehtia säännöllisistä nukkumarutiineista ja välttämään yöaikaisia häiriötekijöitä.Unenlaatua arvioitiin mm. polysomnografialla. Toimenpiteillä ei kuitenkaan saavutettu erityisiä tuloksia ja tutkijat arvioivat että merkittävä osa vanhainkotipotilaista todella tarvitsee myös lääkitystä mikäli unta pyritään parantamaan. Parempia lääkkeettömiä hoitoja ja toimenpiteitä olisi kuitenkin tutkittava ja kehitettävä.

Ouslander ym. Journal of the American Geriatrics Society 2006;54:38