Liikkuvilla vähemmän dementiaa

Amerikkalaisessa yli 65-vuotiaiden seurantatutkimuksessa säännöllisesti liikkuville ilmaantui vähemmän dementiaa (pääosin Alzheimerin tautia) yli 6 vuoden seurannan aikana. Vertailu suoritettiin niiden välillä, jotka liikkuivat vähintään kolmasti viikossa (dementiaa 13/1000 henkilövuotta) tai vähemmän (dementiaa 19.7/1000 henkilövuotta). Liikunta näyttää siis - ellei estävän - niin ainakin siirtävän dementian ilmaantumista.

Larson ym. Ann Intern Med 2006; 144:73-81 (January 17) http://www.annals.org