Aldosteroni lyhentää telomeereja

Biologisen iän osoittimia ja tapoja pidentää biologista ikää etsitään innokkaasti. Kromosomien päissä olevien telomeerien pituus liittyy ikääntymiseen ja ilmeisesti rekisteröi happiradikaalien aiheuttamaa rasitusta. Aldosteroni on hormoni joka säätelee nestetasapainoa mutta aiheuttaa myös happiradikaalien tuotantoa. 75 miehellä tehdyssä tutkimuksessa mitä matalampi aldosteronipitoisuus oli, sitä pitempiä olivat valkosolujen telomeerit.Kun vertailtiin aldosteronipitoisuuden ylimmän neljänneksen miehiä matalimpaan neljännekseen, biologisen iän ero oli 15 vuotta! Eräät verenpainelääkkeet pienentävät aldosteronipitoisuutta ja olisiko niillä siis myös biologista ikää pidentävää vaikutusta?

Benetos ym. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 60:1593-1596 (2005)