Geriatrian perusopetuksen 10 käskyä

International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) on antanut ehdotuksen Geriatrian perusopetuksen "10 käskyksi". Kommentoikaa vapaasti.
1. Ymmärrä vanhenemisen biologiaa niin, että osaat yhdistää sen vanhuspotilaan sairauden kliiniseen ilmenemismuotoon. Mitä tahansa kliinistä ilmentymää ei saa suoraan yhdistää vanhenemiseen. Ikääntyneen oireet johtuvat ensisijaisesti hänen sairaudestaan, ei hänen iästään. Asennoidu ikääntymiseen positiivisesti, ja vastusta negatiivisia ajatusmalleja.
2. Tiedosta väestön ikääntyminen.
3. Opi riittävästi vanhenemisen fysiologiaa, jotta ymmärrät sellaiset käsitteet kuin kunnon heikentyminen, hauraus ja toimintakyvyn menetys.
4. Opi riittävästi farmakologiaa niin, että ymmärrät iäkkäiden lääkkeiden käytön periaatteet erityisesti tarkaten sivuvaikutuksia. Tunnista rauhoittavien lääkkeiden, unilääkkeiden, verenpainelääkkeiden ja polyfarmasian riskit iäkkäillä. Pidä tarpeettoman lääkkeen poistamista yhtä tärkeänä kuin tarpeellisen lääkkeen lisäämistä. Vältä aloittamasta uutta lääkettä hoitamaan entisen lääkkeen sivuvaikutusta.
5. Ymmärrä ja kunnioita eri terveydenhuollon ammattilaisten kykyjä ja taitoja ja heidän toimintaansa. Omaksu kuntoutus tärkeäksi osaksi ikääntyneiden hoitoa. Ymmärrä, että lääkkeetön hoito voi olla yhtä tärkeää kuin lääkehoitokin iäkkäällä potilaalla.
6. Oleta, että ongelmalähtöinen työskentely on diagnoosilähtöistä parempi vanhuspotilaan hoidossa, joskin kaikilla vanhuspotilailla on oikeus saada tilastaan diagnoosi.
7. Suhtautumisessa kaatumisiin tärkeää on riskilähtöinen selvittely. Tunnista lääkitys ja posturaalinen hypotensio tärkeiksi riskeiksi, joihin voidaan vaikuttaa. Painota lihaskunnon ylläpitoa tärkeänä kaatumisten ehkäisykeinona.
8. Etsi masennusoireita kaikilta vanhuspotilailta ja ole valmis hoitamaan masennusta tai lähettämään potilaan erikoislääkärille. Ymmärrä muistihäiriöitä ja yksinkertaisten testien käyttöä dementiaoireiden tunnistamiseksi. Tunnista sekavuustila useiden mahdollisten syiden psyykkiseksi ilmenemismuodoksi, jonka taustalla voivat olla lääkkeiden sivuvaikutukset, infektiot tai akuutit sairaudet.
9. Tiedosta, että kilpirauhassairaudet, Parkinsonin tauti, nestetasapainohäiriöt ja liikuntahäiriöt voivat ilmetä epätyypillisinä.
10. Tiedosta ja lähesty liikkumattomuutta ongelmana, joka johtaa riippuvuuteen toisten avusta, sekä lisää pidätyskyvyttömyyden, painehaavojen, ja muiden komplikaatioiden riskiä. Pidä palliatiivista hoitoa elämän loppuvaiheen asianmukaisena hoitona.

International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) http://www.iagg.com.br