Alzheimerlääkkeiden hyödyt

Vuonna 2001 brittiläinen National Institute for Health and Clinical Excellence eli NICE julkaisi suosituksensa, jonka mukaan asetyylikolinesteraasiestäjiä (galantamiini, donepetsiili, ja rivastigmiini) voidaan käyttää lievää ja keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastaville. Vuosi sitten NICE pyörsi tämän suosituksensa, mm. taloudellisiin seikkoihin perustuen. Tämä päätös on saanut paljon kritiikkiä brittiläisiltä lääkäri- ja potilasjärjestöiltä ja NICE onkin nyt uudelleen arvioimassa suositustaan. Lancet Neurologyn pääkirjoitus siteeraa Alzheimer Societyn selvitystä, jonka mukaan 73 % vastaajista on katsonut lääkkeistä olevan hyötyä ja erityisesti potilaiden elämänlaadun kohentumista ja hoitajien taakan vähentymistä on painotettu. NICEa kehotetaankin kiinnittämään huomiota myös muihin kuin taloudellisiin näkökohtiin näiden potilaiden hoidossa.

Lancet Neurology 2006;5:103