Miten vähentää iäkkäiden päivystyskäyntejä sairaalassa

Iäkkäiden potilaiden päivystyskäynnit näyttivät vähentyvän avohoidossa ja kotisairaanhoidon piirissä tehdyillä interventioilla, kun taas sairaalassa toteutetut ohjelmat tuottivat vähän hyötyä. Katsauksessa oli mukana 26 yli 60-vuotiailla tehtyä tutkimusta, niistä 17 oli satunnaistettuja Sairaalainterventiot koostuivat pääosin lyhyistä tilan selvityksistä ja jatkohoitojärjestelyistä. Avohoitointerventioihin sisältyi moniammatillista geriatrista arviointia ja myös potentiaalisten sairaala-asiakkaiden seulontaa. Tutkijat arvelevat, että sairaalapotilaiden kohdalla uusintakäyntien vähentäminen vaatisi mahdollisesti monimutkaisempia toimenpiteitä tai varsinaista geriatrista yksikköä. Avohoidossa pitäisi keskittyä löytämään suuressa sairaalaan joutumisriskissä oleviin, tehostaa itsehoitoa ja sen tukemista.

McKusker ja Verdon, J Gerontol 2006;61A:53-62