Vihreä tee hyväksi aivoille?

yli 69 vuotiailla japanilaisilla tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa, vihreän teen juontiin liittyi parempi kognitio. Vähintään 2 kuppia päivässä vihreää teetä nauttivilla oli 54 % pienempi todennäköisyys sille, että dementian seulontaan käytetyn MMSE-testin pistemäärä oli alle 26. Tulokset olivat oleellisesti samansuuntaiset vaikka käytettiin katkaisukohtana 24 pistettä, joka on tavallisesti käytetty raja-arvo. Sen sijaan mustan teen ja kahvin vaikutukset kognitioon olivat tässä tutkimuksessa neutraaleja.

Kuriyama ym. Am J Clin Nutr 2006;83:355-361 http://www.ajcn.org