Tarkista antikolinergikuorma

Ranskalaisessa tutkimuksessa seurattiin 372 yli 60 vuotiasta (joilla ei ollut dementiaa), joista 9 % käytti jotain antikolinergisesti vaikuttavaa lääkettä. 80 %:lla käyttäjistä todettiin tutkimuksissa viitteet lievästä kognitiivisesta heikentymisestä (MCI), ei-käyttäjillä tämä todettiin vain 35 %:lla. Kahdeksan vuoden aikana ei dementian kehittymisessä kuitenkaan ollut eroja ryhmien välillä. Lääkitys kannattaa siis tarkistaa ennen päätelmiä kognition heikentymisestä.

Ancelin ym. BMJ 2006;332:455-459 (25 February)