Mikä vanhentaa kasvoja?

Se, että näyttää ikäsitään vanhemmalta lisää kuolemanriskiä. Mutta mikä vaikuttaa ulkonäköön? Tätä tutkittin tanskalaisessa kaksostutkimuksessa, jossa elintapojen lisäksi oli käytössä myös kasvokuva yli 70 vuotiaista osallistujista. Miehillä kasvoja vanhensi tupakointi, auringonoton määrä ja alipainoisuus. Naisilla taas alipainoisuus ja alhainen sosiaaliluokka. Naisilla myös vähempi masentuneisuus ja naimisissaolo liittyi nuorekkaampaan ulkonäköön. Ehkäpä näistä löytyy taustaselityksiä suurempaan kuolemanvaaraan.

Rexbye ym Age and Ageing 2006 35(2):110-115