Tehokkaampaa kivunhoitoa

Pitkävaikutteiset opioidit näyttivät hyödyllisiltä ja turvallisilta kroonisen (ei syöpään liittyvän) kivun hoidossa vanhainkotipotilailla. Yli 10 000 potilasta seurattiin 6 kuukauden ajan. 40 % ei käyttänyt kipulääkkeitä, ei-opiaattikipulääkkeitä käytti 38 %, lyhytvaikutteisia opiaatteja 19 % ja pitkävaikutteisia opiaatteja 3.3 %. Toimintakyky ja sosiaalisuus koheni pitkävaikutteisten opiaattien käyttäjillä lyhytvaikutteisiin verrattuna. Kaatumisriski oli pienempi ylipäänsä kipulääkkeiden käyttäjillä. Erityisiä sivuvaikutuksia ei kipulääkkeiden käyttäjillä todettu, eikä ummetuskaan tai sekavuus olleet tavallisempia opiaattien käyttäjillä.

Won ym. J Gerontol 2006;61:165-9