Apurahaa gerontologisiin tutkimuksiin

La Carita-säätiön tehtävänä on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin
edistäminenSuomessa. Tähän tarkoitukseen liittyviin tutkimuksiin ja niiden
käytännön sovelluksiin säätiö jakaa 8.000,- euroa apurahoina ensisijaisesti
sosiaaligerontologisiin tutkimuksiin vuonna 2006. Säätiö on jakanut apurahoina mainittuihin tarkoituksiin yhteensä 90.735 euroa vuodesta 1998 alkaen. Vapaamuotoiset hakemukset, joihin tulee sisältyä tutkimussuunnitelma, pyydetään lähettämään 31.5. 2006 mennessä säätiön asiamiehelle Pertti Enävuolle osoitteella Puistokaari 7 A 6, 00200 Helsinki. Lisätietoja
tarvittaessa asiamieheltä puh. 09-671615. Apurahaa hakeneille ilmoitetaan heinäkuun aikana säätiön apurahapäätöksistä.

La Carita-säätiö Stiftelsen La Carita