Ikääntyneiden elämänlaadun mittaaminen

Vanhustyön keskusliiton ansiokkaassa tutkimusraporttisarjassa on uusimpana ilmestynyt kirja Voiko ikääntyneiden elämänlaatua mitata? (Tutkimusraportti 12). Kirjassa käsitellään mm. 15D, RAND-36 ja WHOQOL mittareiden etuja ja heikkouksia ja pohditaan yleisesti elämänlaadun mittaamisen ongelmia. Kirjaa voi tilata Vanhustyön keskusliitosta., puh 09-350 8600

http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi