Liikunta, panttaus ja tulehdus

Krooninen tulehdustila on yksi ikääntymisen vaikutuksiin ja sairauksiin liittyvä taustatekijä ja sitä voidaan mitata herkällä CRP:lla. Elimistön antioksidanttikyky näyttää myös olevan käänteisessä yhteydessä tulehdusaktiivisuuteen. CRP:lla mitattu tulehdustila lievittyi, kun rotat harrastivat liikuntaa ja niiden ravinnon kalorimäärää vähennettiin.

Kalani ym. J Gerontol 2006;61:211-217