Käytösoireiden lääkkeetön vähentäminen dementiapotilailla

Henkilökunnan koulutuksella ja motivoinnilla voitiin vähentää neuroleptien käyttöä dementoituneiden potilaiden hoidossa. 12 kuukauden aikana neuroleptien käyttö väheni keskimäärin 19 %. Tutkimus oli satunnaistettu ja kontrolloitu ja se suoritettiin 12:ssa englantilaisessa vanhainkodissa.

Fossey ym. BMJ 2006;April 6