HAKU SOSIAALIGERONTOLOGIAN MAISTERIOHJELMAAN

SOSIAALIGERONTOLOGIA www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/...
Sosiaaligerontologian maisteriohjelmassa (120 op/ 40 ov syventäviä opintoja) tarkastellaan sosiologian, sosiaali/yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön lähtökohdista ikääntyvän yhteiskunnan keskeisiä kysymyksiä, esim. kuinka ikäryhmien asema muotoutuu, miten sukupolvien väliset suhteet rakentuvat ja kuinka ikääntymisen tuomiin haasteisiin voidaan vastata.
Ohjelmaan voivat hakea kandidaatin tutkinnon (180 op /120 ov) tai vastaavat opinnot em. oppiaineissa suorittaneet opiskelijat.
Maisteriohjelma on tarkoitettu opiskelijoille - myös jo työelämässä olleille - jotka tähtäävät asiantuntijoiksi tutkimus-, suunnittelu ja kehittämistehtäviin aloilla, joilla tarvitaan ikääntymiseen ja ikääntyvään yhteiskuntaan liittyvää tietoutta.
Ohjelmaan otetaan 10 opiskelijaa ja se antaa jatkokoulutuskelpoisuuden mainituissa oppiaineissa.
Lisätietoja: sosiaaligerontologian professori Jyrki Jyrkämä, jyrkama@yfi.jyu.
fi, p. (014) 260 2961.
Maisteriohjelmaan haetaan 11.5.2006 mennessä Jyväskylän yliopiston hakulomakkeella. Hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee lähettää tiedot suoritetuista opinnoista sekä erillinen, vapaamuotoinen perustelu hakemiselle.
Lomakkeita saa yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta p. (014) 260 2804 ja 260 2802. Tutustu myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaoppaaseen
osoitteessa: http://www.jyu.fi/ytk/opiskelijavalinta/...

http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppi...