Äkkiä ylös lonkkamurtuman jälkeen

Seurantatutkimuksessa selvitettiin lonkkamurtuman jälkeisen vuodelevon vaikutusta kuolleisuuteen ja toimintakykyyn. Keskimäärin vuodelepo kestii 5.2 päivää. Vähemmän vuoteessa olleilla oli pienempi 6 kuukauden kuolleisuus ja parempi toimintakyky 2 kuukauden kohdalla.

Siu ym. Arch Intern Med. 2006;166:766-777 http://www.jama.com