Muisti säilyy paremmin verenpaineen hoidolla

Honolulu Asia Aging Studyn pitkäaikaisseurannan mukaan kohonneen verenpaineen hoidolla voidaan merkittävästi pienentää dementian ja Alzheimerin taudin riskiä. Verrattuna hoitamattomiin verenpainepotilaisiin, yli 12 vuotta verenpainelääkityillä oli 60 % pienempi dementiariski. Riski pieneni itse asiassa samansuuruiseksi kuin normaalipaineisilla.

Peila R ym. Stroke 2006;37:1165 http://www.ahajournals.org