Parempaa Alzheimerpotilaiden avohoitoa

Moniammatillinen hoitotiimi kohensi Alzheimerpotilaiden ja heidän omaistensa vointia satunnaistetussa tutkimuksessa avohoidossa. Hoitoryhmän potilailla oli merkitsevästi vähemmän käytösoireita ja psyykkisiä oireita kuin verrokeilla, myös läheisten rasitus ja masennusoireet vähenivät. Hoitoryhmässä painotettiin lääkkeettömiä hoitoja, mutta hoitoryhmä sai myös enemmän Alzheimerlääkkeitä ja depressiolääkkeitä. Sen sijaan muita psyyken- ja rauhoittavia lääkkeitä ei tarvittu enempää kuin verrokeillakaan. Alzheimerpotilaiden hyvä hoito edellyttää sekä lääkkeettömien ja asianmukaisten lääkehoitojen järkevää käyttöä.

Callahan ym. JAMA. 2006;295:2148-2157 http://www.jama.com