Laitoshoidon riskitekijät

Elämäntapaan liittyvät riskitekijät (tupakointi, lihavuus, vähäinen liikunta, kohonnut verenpaine) ennustivat sekä 45-64 vuotiaiden että 65-74-vuotiaiden alunperin kotona-asuvien riskiä joutua laitoshoitoon 20 vuoden seurannassa. Jos riskitekijöitä oli vähintään 2 ja toinen niistä diabetes, riski laitoshoitoon joutumisesta oli erityisen suuri.

Valiyeva ym. Arch Intern Med. 2006;166:985-990 http://www.jama.com