Parathormoni osteoporoosin hoidossa

Luuntiheyttä lisäävä parathormonihoito (teriparatiidi) näyttää sopivan myös yli 75-vuotiaiden osteoporoosin hoitoon. Hyödyt ja sivuvaikutukset vaikuttavat samoilta kuin nuoremmillakin potilailla. Tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat kuitenkin varsin hyväkuntoisia, - hauraita ja raihnaita, tai D-vitamiinipuutoksesta kärsiviä - ei mukana ollut. Parathormonihoitoa ehdotetaan lähinnä niille, joiden luuntiheys on voimakkaammin alentunut (T-score -3.5 tai vähemmän), joilla on jo olemassa oleva osteoporoottinen murtuma ja T-score -2.5 tai vähemmän tai joiden luuntiheys huononee huolimatta bisfofonaattihoidosta.

Boonen ym. JAGS 2006;853:782