Selkäkivut eivät vähenekään?

Selkävaivojen on ajateltu vähenevän ikäännyttäessä yli 60 vuoden. Näin ei kuitenkaan näytä olevan eri tutkimuksia koskevan katsauksen valossa. Selkäkipu on tavallisimpia iäkkäiden valittamia vaivoja, ja erityisesti hankalammat selvävaivojen syyt yleistyvät ikääntyessä. Lievien vaivojen kohdalla sen sijaan näyttää tapahtuvan vähentymistä.

Clermont ym. Age and Ageing 2006 35(3):229-234