Sekavuuden yksilöllinen hoito - mitä hyötyä?

Tehostettu monitekijäinen ja yksilöllinen hoito sekavuuden takia sairaalahoitoon joutuneille vanhuksille (keskim. ikä 83 vuotta, kolmanneksella dementia) nopeutti sekavuuden korjaantumista ja vaikutti myös edullisesti kognitioon 6 kuukauden seurannan aikana. Satunnaistetussa tutkimuksedssa ei kuitenkaan voitu vaikuttaa merkitsevästi yhden vuoden kuolleisuuteen, laitoshoidossa vietettyyn aikaan tai pysyvään laitoshoitoon joutumiseen näillä sairailla vanhuksilla.

Pitkälä ym. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2006;61:176-81