AKE-lääkkeistä hyötyä Alzheimerpotilaille

Asetyylikolinesteraasi-estäjälääkkeiden (AKE-lääkkeet) hyötyä Alzheimerpotilaiden hoidossa selvitettiin ranskalaisessa tutkimuksessa. Tutkimus kattoi vuodet 1994-2002, joten siinä voitiin vertailla potilaiden tilannetta ennen ja jälkeen näiden lääkkeiden käyttööntuloa. Potilaiden tila arvioitiin huolellisesti 6 kuukauden välein. Niillä potilailla, jotka olivat käyttäneet lääkkeitä vähintään vuoden ajan, kognitio heikkeni merkitsevästi vähemmän, riski joutua laitoshoitoon oli pienempi ja myös painonlasku oli vähäisempää.

Gillette-Guyonnet ym. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 61:516-520