Tyydytettyjen rasvojen saanti yhteydessä dementiaan

Tyydytettyjen rasvojen saanti keski-iässä ennustaa myös dementian kehittymistä, erityisesti niillä, joilla on Alzheimerin taudille altistava ApoE 4 genotyyppi. Tämä todettiin suomalaisessa tutkimuksessa yli 20 vuoden seurannan aikanana. Monityydyttymättömien rasvohappojen saanti näytti suojaavan dementialta. Tulokset säilyivät erilaisten vakiointien jälkeen ja sopivat hyvin tyydytettyjen rasvojen haitallisiin valtimovaikutuksiin. Pitäisikö ApoE-genotyypitystä käyttää seulonnan apuna, on avoin kysymys.

Laitinen ym. Dementia Geriatr Cogn Disord 2006;19:99-107