Yöllinen virtsaamistarve ja ylipaino

Ylipaino lisää myös yöllisen virtsaamistarpeen (nokturia) todennäköisyyttä väestökyselyn mukaan. Näin varsinkin naisilla. Kysely tehtiin yli 6000 suomalaiselle, joista vanhimmat olivat 79 vuotiaita. Nokturia on vanhoilla ongelma, joka haittaa elämänlaatua ja voi johtaa kaatumisiin. Jo aiemmin on diabeteksen todettu olevan virtsainkontinenssin taustatekijä. Ylipainon ja diabeteksen merkitys myös vanhuusiän ongelmien selittäjänä kasvaa.

Tikkinen ym. Amer J Epidem 2006 163:1003-1011