Lääkkeet ja kaatumistaipumus

Ennemmin kuin itse lääkitys olilääkitystä vaativa sairaus yli 65-vuotiaiden kotona-asuvien kaatumisen todellisena syynä hongkongilaisen tutkimuksen mukaan. Tämä onkin loogista, vaikka usein ajatus kulkee juuri toisinpäin. Yli 4000 henkilön aineistossa viidennes kaatui vähintään kerran ja 6 % kaksi kertaa tai useammin. Ikä- ja sukupuolivakioinnin jälkeen kaatumisriskiin liittyivät seuraavat lääkkeet: ASA, diabeteslääkkeet, nitraatit, tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli. Kun sairaudet ja hermo-lihastoiminnan häiriöt otettiin huomioon, vain nitraattien ja diabeteslääkkeiden käyttö näytti itsenäisesti selittävän kaatumisriskiä. Silmäsairauksilla, sydänsairauksilla ja pehmytosakivuilla oli vaihteleva yhteys kaatumistaipumukseen.

Lee ym. Age Ageing 2006;35:246-251