100-vuotiaat leikkauksissa

Suomalaisen tutkimuksen mukaan 100-vuotiaat kestävät leikkauksia ja anestesiaa yllättävän hyvin. Aineistoon kuuluivat kaikki 12 vähintään 100-vuotiasta (keski-ikä 101 vuotta) potilasta Hyksissä vuosina 1990-2004, joille oli tehty 9 lonkkaleikkausta, 4 alaraajojen verisuonioperaatiota ja yksi vatsakalvontulehduksen takia tehty leikkaus. Pääasiallinen anestesiamuoto oli selkäydinpuudutus, mutta myös yleisanestesiaa käytettiin. Merkittävin leikkauksen aikainen ongelma oli verenpaineen lasku joka liittyi nestehukkaan. Viidelle potilaalle kehittyi leikkauksen jälkeinen sekavuustila. Kolme kuoli 2 viikon kuluessa leikkauksesta (syinä keuhkokuume, aivohalvaus ja sydäninfarkti), mutta 9 palasi kotiinsa ja heistä 6 pärjäsi vielä vähintään vuoden.

Konttinen & Rosenberg Acta Anaesthesiol Scand. 2006 Mar;50(3):283-9