Homokysteiinin alentaminen ja kognitiivinen toiminta

Koholla olevan homokysteiinipitoisuuden alentamisesta B-vitamiiniyhdistelmällä ei näyttänyt olevan hyötyä kognitiivisen toiminnan kannalta. Tutkimus oli satunnaistettu ja lumekontrolloitu ja kesti 2 vuotta. Koehenkilöt olivat terveitä yli 65 vuotiaita, joiden homokysteiinipitoisuus oli koholla. Tilanne voisi tietysti olla erilainen niillä, joilla kognitio on jo heikentynyt. Enenevästi näyttää kuitenkin siltä, että koholla oleva homokysteiini vain heijastaa valtimoiden tilaa, eikä sitä pienentämällä ei voida vaikuttaa sairauksien kulkuun.

McMahon ym. NEJM 2006,Volume 354:2764-2772