Eteisvärinää voi ehkäistä

Eteisvärinä on varsin tavallinen rytmihäiriö vanhuksilla ja voi aiheuttaa aivohalvauksen. Angiotensiinijärjestelmään vaikuttavilla lääkkeillä (ACE-estäjät, ATR-salpaajat) näyttää olevan eteisvärinää ehkäisevää vaikutusta.Yhdeksässä näillä lääkkeillä tehdyssä kontrolloidussa tutkimuksessa uuden etesivärinä riski pieneni keskimäärin 18 % ja jopa 43 % niillä potilailla, joilla oli sydämen vajaatoiminta.

Anand ym Am Heart J Volume 152, Issue 2, Pages 217-222 (August 2006)