Supersatavuotiaista oppia

Eri sairauksien merkitystä voi tutkia myös selvittämällä, mikä estää pääsyn korkeaan ikään. Elinikä on – ainakin toistaiseksi – pidentynyt ja nyt alkaa jopa 110 vuotta täyttäneitä riittää epidemiologisiin selvityksiin. 32 tällaista ”supersatavuotiasta”, joiden ikä oli 110-119 vuotta, tutkittiin Yhdysvalloissa . Aineisto käsitti käytännössä kaikki sen ikäiset ja on siis edustava. Koska supervanhojen ilmoitettuun ikään ei aina ole luottamista, todellinen elinikä varmistettiin huolellisesti. Valtaosa eli 84 % oli naisia ja liki 90 % valkoihoisia. Ehkäpä yllättäen 41 % heistä oli omatoimisia tai tarvitsivat vain vähän apuja. Supervanhusten sairauspanoraama oli selvästi erilainen kuin ”nuorilla vanhoilla”, esimerkiksi 80-vuotiailla. Valtimotaudit ja diabetes lähes loistivat poissaolollaan, vain 6 % oli sairastanut sydäninfarktin, 13 %:lla oli ollut aivohalvaus ja 1 %:lla diabetes. Sen sijaan syövästä oli selvinnyt joka neljäs, 22 % käytti verenpainelääkitystä, 44 %:lla oli osteoporoosi ja 88 %:lla oli tai oli ollut hatrmaakaihi. Kognition astetta ei tutkimuksessa ilmoitettu, mutta 40 % tutkituista oli täysin tai erittäin riippuvaisia muitten avusta.
Mitä pitemmälle ikä etenee, sitä enemmän on siis joukossa erityisesti valtimotaudeilta välttyneitä. Näiden sairauksien ehkäisy kannattaa kuitenkin aloittaa ajoissa!

Schoenhofen ym. JAGS 2006;54:1237-1240