Euroopan Unionin geriatriyhdistyksen (EUGMS) kongressi

Euroopan Unionin geriatriyhdistyksen (EUGMS) kongressi pidettiin Genevessä 23-26.8.2006.
EUGMS on Euroopan Unionin ja siihen läheisesti liittyvien maiden geriatrien yhteenliittymä, jonka tavoitteena on edistää geriatrian asemaa ja vanhustenhoitoa Euroopassa. EUGMS perustettiin vuonna 2000 ja ensimmäinen yhdistyksen kongressi pidettiin vuonna 2001 Pariisissa. Jonkin verran takeltelevan alun jälkeen EUGMS:sta on kehittymässä merkittävä geriatrifoorumi, johon soisi myös suomalaisten geriatrien ja muiden vanhuspotilaita hoitavien ottavan jatkossa aktiivisesti osaa. SGFn kautta (joka on EUGMS:n suomalainen jäsenjärjestö) suomalaiset lääkärit ovat jo yhteydessä EUGMS:n kanssa. Vuonna 2004 EUGMS julkaisi eurooppalaista geriatrian tilaa koskevan julkilausuman, ja se pyrkii jatkuvasti vaikuttamaan EU:ssa vanhusten hoitoa ja asemaa koskeviin päätöksiin.
EUGMS:n kongresseja on sittemmin järjestetty vuonna 2003 Firenzessä, 2004 Wienissä ja 2006 siis Genevessä. Kongressit ovat jatkossa kahden vuoden välein – parillisina vuosina – jotta vältytään päällekkäisyydeltä kansainvälisen gerontologi- ja geriatriyhdistyksen IAGG:n Euroopan alueen kongressien kanssa. EUGMS pyrkii jatkossa muutenkin hyvään yhteistyöhön – ja jopa yhdistymään IAGG:n Euroopan kliinisen sektion kanssa.
Kaikissa EUGMS:n tähänastisissa kongresseissa mukana olleena voin sanoa, että niiden anti ja taso on jatkuvasti terästynyt. Aihepiirit tämän vuoden kongressissa kattoivat koko geriatrian kentän. Sessioita oli biogerontologiasta ja ”anti-aging”-hoitojen nykytilasta, käytännön ongelmista kuten sekavuus- ja inkontinenssiongelmien hoidosta, ja futuristisista teknologiaratkaisuista vanhusten ongelmiin. Viime mainittuja esitteli mm. Intel-mikroprosessoriyhtiön insinööri ja mukana olivat niin älykkäät huoneistoratkaisut kuin biologisia prosesseja mittaavat ja seuraavat vaatekerrat. Näkövammaisia auttava retinaimplantaattikin on tulossa lähivuosina ihmiskokeisiin. On myös todennäköistä, että monet tulevaisuuden läpimurtokeksinnöistä lääkealalla liittyvät nimenomaan geriatriaan. Oikeasti vanhenemisilmiöitä hidastavat tuotteet ovat yksi esimerkki, Alzheimerin taudin perussyihin vaikuttavat lääkkeet toinen, näistä amyloidirokote tällä hetkellä kliinisissä kokeissa oleva esimerkki.
Jo nyt vanhukset hyötyvät rokotteista: influenssa- että pneumokokkirokotukset ovat vakiintuneita ja niiden lisäksi on käyttöön lähiaikoina tulossa myös vyöruusurokote Herpes zosteria vastaan. Vyöruusu ei ole niinkään henkeä uhkaava, mutta voi etenkin iäkkäillä potilailla aiheuttaa hankalia ja pitkäkestoisia jälkisärkyjä. Lähes puolella yli 70-vuotiasta potilaista särky kestää yli vuoden ajan. Vuonna 2005 julkaistun, lähes 40 000 yli 60-vuotiasta käsittävän lumekontrolloidun satunnaistetun tutkimuksen mukaan rokote vähensi vyöruusun aiheuttamaa sairaustaakkaa 61 % ja postherpeettistä neuralgiaa 66 % (NEJM 2005;352:2271-2284). Myös rokotteen kustannus-vaikuttavuus näyttää erittäin hyvältä, se voi olla jopa kustannuksia säästävä.
Jotkut näkevät vanhusten hoidossa medikalisaatio-peikon. Mutta mitä ihmeen pahaa tai epäeettistä on siinä, että vanhenemisen mukanaan tuomia vaivoja helpotetaan tai jopa yritetään ehkäistä – jos vaikka lääkkeitä käyttäen. Anti-aging-sessiossa väiteltiin vanhenemisen eston oikeutuksesta. Onko ajatus siitä, ettei vanheneminen ole sairaus aikansa elänyt klisee? Bioeetikko Arthur Caplanin mukaan, vanheneminen ei ole evoluution päämäärä vaan ennemminkin sen sivutuote. Jos vanheneminen ei olisi sairauskaan se kumminkin altistaa sairauksille ja niin muodoin vanheneva elimistö voi monin tavoin hyötyä lääketieteellisistä interventioista.
EU:n laajeneminen Itä-Eurooppaan ja entisiin sosialistimaihin on jo tosiasia, mutta lähes 50 vuoden kommunistihallinnon laskuja maksetaan edelleen. Tämä näkyy mm. vanhusväestön huonompana terveydentilana ja elämänlaatuna vertailuissa länsi-Euroopan maihin. Tiivistäen: Länsi-Eurooppa rikastui ensin ja vanheni vasta sen jälkeen, Itä-Euroopassa tultiin ensin vanhoiksi ja rikastutaan mahdollisesti vasta tulevaisuudessa. Ongelmat ovat siis kaksinkertaisia. EUGMS pyrkii aktiivisesti auttamaan myös näissä ongelmissa.
Seuraava EUGMS:n kongressi on syyskuussa 2008 Kööpenhaminassa. Vuoden 2010 kongressista kisaavat ainakin Praha ja Dublin. Kongressien välivuosina järjestetään EUGMS-symposiumeja. Vuonna 2007 (28.-29.9.) se on vanhusten infektioita käsittelevä Frankfurtissa. EUGMS:n toimintaa voi seurata nettisivulla www.eugms.org

http://www.eugms.org