Alzheimerin taudin Käypä hoito-suositus

Alzheimerin taudin Käypä hoito-suositus esitellään 8.9.2006 Finlandiatalossa.

www.kaypahoito.fi