Hankala kipu tavallista iäkkäillä kotona asuvilla

Kroonista ja haittaavaa kipua esiintyy vanhuksilla paljon, mutta seon usein alidiagnosoitu ja alihoidettu. Espanjalaisen väestöselvityksen mukaan kroonista kipua esiintyi lähes kuudellakymmenellä prosentilla, näistä yli 40 %.lla kipu oli laadultaan kovaa. Kivusta oli neuropaattista 12 % ja viskeraalista 7 %. Kolmannes sijoittui alaraajoihin ja 28 %:lla oli selkäkipua. Kivunhoidossa yleisin lääke oli parasetamoli, opioideja oli käytössä vain alle kymmenellä prosentilla. Viime mainittua lukua tutkijat pitävät liian vähäisenä hankalan ja toimintakykyä haittaavan kivun yleisyys huomioiden.

Innerarity ym. J Nutr Health Aging 2006;10:338)