Dementiapotilaiden ja heidän puolisoittensa tuki kannattaa

Dementiapotilaiden ja heidän puolisoittensa tuki johti laitoshoidon lykkäytymiseen ja merkittävään kustannussäästöön. Tämä todettiin 2 vuotta kestäneessä suomalaisessa satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa Lähtövaiheessa 125 omaishoitajan keski-ikä oli 75 vuotta ja potilaitten MMSE pisteet keskimäärin 13.5. Puolentoista vuoden kohdalla interventioryhmän potilaista 76 % ja kontrolliryhmän potilaista 58 % asui kotona. Omaishoitajien hyvinvointi koheni kaikin puolin. Hoitotoimenpiteet olivat yksilöllisiä ja moniammatillisia, näistä kotihoidon koordinaattorin osuus oli merkittävä.

Pitkälä ym. J Nutr Health Aging 2006;10:321