Matala D-vitamiinipitoisuus altistaa laitoshoidolle

Hollantilaisessa tutukimuksessa mitattiin D-vitamiinin esiaste 25-hydroksivitamiini D [25(OH)D] yli 1200:lta vähintään 65-vuotiaalta ja seurattiin heidän vaiheitaan 6 vuoden ajan. D-vitamiinivajaus lisäsi laitoshoitoriskin 3.5-kertaiseksi, 2.8-kertaiseksi niillä joilla oli lievä puute, ja 1.9-kertaiseksi niillä, joilla pitoisuus oli rajapintaisesti alentunut. Tulos säilyi vaikka ne vakioitiin raihnaisuutta kuvaavilla muuttujilla.

Visser ym. Am J Clin Nutr 2006;84:616-22