Vielä muistoja EUGMS- KONGRESSISTA 23.-26.8.2006

European Union Geriatric Medicine Society- eli EUGMS:n kongressi antoi mahdollisuuden kuulla geriatrian alan huippuja eri puolilta maailmaa, vertailla hoitokäytäntöjä eri maiden välillä, ja mikä tärkeintä, antoi mahdollisuuden keskusteluun tutkijoiden välillä ja sitä kautta luo verkkoja eteenpäin.
”Promising geriatrians’ session” – luentoja oli kolmena aamuna. Oli mielenkiintoista kuulla, mitä missäkin päin maailmaa on tutkimuksen alla. Tri Kerr, joka palkittiin esityksestään, kertoi ortostaattisesta hypotensiosta ja sen mahdollisesta yhteydestä kognition heikkenemiseen. 30%:lla Alzheimerin tautia ja 40%:lla Lewyn kapale- tautia sairastavista voidaan todeta ortostaattinen hypotensio. Tutkimuskysymykseksi jäi, voidaanko kognition heikkenemistä hidastaa ortostatismia hoitamalla.
Suomalaisina saimme olla erityisen ylpeitä tri Katariina Hinkan esityksestä, jossa hän kertoi Ikähankkeesta, mikä on ainutlaatuinen maailmassa. Eteläeurooppalaisille voi olla vaikea ymmärtää, miten suomalaisessa palvelujärjestelmässä voidaan kotipalvelun kautta myös järjestelmällisesti jatkaa kuntoutusinterventioita laitoshoitojaksojen jälkeen, jolloin vanhus ei jää yksin kotiin harjoitteluohjeiden kanssa. Katariina referoi hankkeen tuloksia frailty- näkökulman kautta. Seitsemän vuoden seuranta herätti kunnioitusta keskusteluissa posterikäytävillä myöhemmin.
Deliriumin ja dementian käytösoireiden preventiosta ja hoidosta saimme kuulla Cruz-Jentoft- Piktälä- O’Keefe- kolmikon voimin tärkeää asiaa, jossa puitiin mm. leikkausten jälkeisen deliriumin yleisyyttä, lääkehoidon mahdollisuuksia ja rajoja ja sen vaihtoehtona sitomista, mitä Suomessa valitettavan paljon edelleen tapahtuu. Hoitajia tarvittaisiin lisää, jotta ihmistä ei jätettäisi sekavana yksin- tämä tuntui keskustelussa olevan laaja ongelma muuallakin kuin Suomessa. Dr. Beyer esitti Sherpa- kaavion, jolla voitaisiin arvioida autonomian tulevaa menetystä kunkin potilaan kohdalla jo sairaalaan tullessa.
Malnutritiosta oli kertomassa MNA:n kehittäjä Bruno Vellas Ranskasta. Dementian alidiagnostiikasta ja sen toteamisesta kertoi Gabriel Gold, joka referoi asiasta suomalaista tutkimusta Liedon iäkkäistä v 2003 – vain 30% lievästi dementoituneista diagnosoidaan.Timo Strandberg kertoi elämänlaatututkimuksesta suomalaisten ja eestiläisten ikäihmisten välillä. Saimme kuulla myös paljon kaatuilusta, kivun hoidosta, etiikasta, ja siitä, miten kirjoittaa hyvä artikkeli. Parhaana posterina palkittiin – kukas muu kuin professori Kaisu Pitkälä, jonka interventiotutkimukset yksinäisten tai dementiaa sairastavien henkilöiden tukemisesta kustannusanalyyseineen pakottavat pysähtymään ja miettimään. Miten järjestää tulevaisuuden terveydenhuolto ja tukijärjestelmät oikealla tavalla?
Parhaita otoksia luennoitsijoiden esityksistä:
” The limits of my language are the limits of my world”
– Wittgenstein
“The determinants of health are largely out of medical care system”
–B- Jeune esityksessään
“ The truth appear often so ridiculous simple, but we love our sophisticated thinking”
– Reisenberg 1949
Geneve oli kaunis, aurinkoinen, ihmiset rentoja. Genevenjärvi ja Alpit sen takana jäivät mieleen, joutsen ui rannassa. Minna Raivio, geriatri, tutkija /Helsingin yliopisto