Diabeteksen riskimerkitys vanhalla iällä

Tyypin 2 diabetes yleistyy kovaa vauhtia ja eniten sitä esiintyy – samoin kuin uusia tapauksia ilmaantuu – yli 65 vuotiailla. Diabetes lisää valtimosairauksien ja kuoleman riskiä ja huonontaa elämänlaatua. Suuri osa diabetestutkimuksesta, myös hoitoon liittyvä, on kuitenkin tehty keski-ikäisillä potilailla. Mikä on diabeteksen ennuste silloin kun se puhkeaa vasta vanhalla iällä? Vanhoja diabeetikoita käsittelevien tutkimus analyysi osoittaa, että vanhana puhjennut diabetes lyhentää elämää vain vähän ei-diabeetikoihin verrattuna. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että vanhalla iällä ilmaantunut diabetes ehtii tehdä tuhojaan vain vähän aikaa. Kokonaisuutena vanhojen diabeetikoiden kuolleisuus on suurempi kuin muun väestön, koska monilla diabetes on alkanut jo nuoremmalla iällä.

Barnett ym. Age Ageing 2006;35:463-8