Uutta hoitoa verkkokalvon ikärappeumaan

Verkkokalvon rappeuma (makuladegeneraatio)on merkittävin vanhusten näön heikentymistä aiheuttava tila, joka koskettaa joka kolmatta yli 75 vuotiasta. 10 %:lla tilaan liittyy verisuonien uudismuodostusta, joka voi johtaa sokeutumiseen. Jo aiemmin makuladegeneraatioon hoitoon on ollut olemassa ns. fotodynaaminen hoito, jonka teho on kuitenkin vaihteleva ja heikko. Nyt on kehitetty uusi hoito, joka kahden tutkimuksen mukaan näyttäisi tehokkaasti vähentävän sairauden etenemistä. Silmänsisäisesti ruiskutettu monoklonaalinen vasta-aine ranibitsumabi, joka estää verisuonten kasvutekijän toimintaa, esti näönmenetystä ja kohensi näöntarkkuutta merkittävästi.
Samassa NEJMin numerossa on myös makuladegeneraatiota käsittelevä katsausartikkeli.

NEJM October 5, 2006 http://www.nejm.org