Atorvastatiini vähentää eteisvärinäriskiä

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen liittyy usein komplikaationa eteisvärinä, joka johtaa puolestaan komplikaatioihin ja pitkittää sairaalahoitoa. Aiemmin on havaittu statiinia saaneilla potilailla vähemmän eteisvärinää leikkauksen yhteydessä. Tämä vahvistettiin nyt satunnaistetussa tutkimuksessa, jossa ohitusleikkauspotilaat saivat ennen leikkausta 7 päivän ajan 40 mg atorvastatiinia tai lumelääkettä. Atorvastatiinia saaneilla potilailla ilmaantui vähemmän eteisvärinää ja myös hoitoaika oli jonkin verran lyhyempi. Mekanismi on epäselvä mutta voi liittyä parantuneeseen verenkiertoon tai tulehduksen vähentymiseen. Mielenkiintoista on että varsin lyhyt hoitoaika statiinilla riitti saamaan vaikutuksen.

Patti ym. Circulation 2006;114:1455-1461