Vuorovaikutushaasteita vanhustyössä - stimuloiva seminaari 24.10.

24.10.06 Suomen Lääkäriliiton auditoriossa,
Mäkelänkatu 2, 00500 Helsinki klo 13 - 19
KLO
13 Tervetuloa – Kaisu Pitkälä
13.15 Marja Saarenheimo: Iäkkään asiakkaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon
kulttuurien yhteentörmäys
13.45 Johanna Neuhoff-Myllymäki: Miten kohtaan ikääntyneiden maahanmuuttajien ongelmia?
14.15 Haasteelliset tilanteet omaisten kohtaamisessa - kaksi draamaa
Harriet Finne-Soveri ja Matti Laustela
Keskustelua
15.30 Tauko
16 Aulikki Wallin: Mitä hoitovirheitä ja valituksia omaiset tuovat TEO:on?
16.30 Ulla Eloniemi-Sulkava: Miten puhuttelen ja kuulen oikein dementoitunutta ihmistä?
17.00 Potilastapauksia ja keskustelua
Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 90 henkeä
Ilmoittautuminen: inkeri.tuuliainen@novartis.com

inkeri.tuuliainen@novartis.com