Miten päästä 100 vuotiaaksi?

Se, että todelliseen pitkäikäisyyteen (> 100 vuotta) liittyy vahva geneettinen tausta, viittaa amerikkalainen tutkimus, jossa vertailtiin 73 vuotiaana kuolleiden ja 100 vuoden iän saavuttaneiden sisaruksia. 100-vuotiaiden sisaruksilla oli merkitsevästi suuremmat mahdollisuudet myös saavuttaa korkea ikä. 100-vuotiailla näytti myös olleen keskimäärin enemmän sisaruksia kuin 73 vuotiaana kuolleilla. Millä mekanismilla geenit sitten välittävät korkean iän. Italiassa tutkituilla 100-vuotiailla oli vähemmän ahdistusta ja masennusta kuin nuoremmilla, ja he valittivat vähemmän vaivojaan. Sopeutumiskyky ja positiivinen mielenlaatu (ja niille altistavat geenit !?) siis auttanevat 100-vuotiaaksi pyrittäessä.

Lancet 1998 May 23, s. 1560 ja Age and Ageing 1998:27, ss 207-216