DHEA:sta ei nuoruuden lähteeksi?

Dehydroepiandrosteronia (DHEA) ja testosteroniakin on laajalti markkinoitu nuoruushormoneina ja "nuoruudenlähteinä". Kaksi vuotta kestänyt satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus ei tue näitä ajatuksia. Kovin suuria muutoksia ei elimistön toiminnassa saatu aikaan kummallakaan hoidolla, vaikka niiden pitoisuudet verenkierrossa lisääntyivätkin.Myöskään elämänlaatuun ei saatu vaikutuksia.

Nair ym. NEJM Volume 355:1647-1659 October 19, 2006 Number 16 http://www.nejm.org