Kaatuneitten riskit

Tutkimuksessa selvitettiin kaatumisen takia päivystykseen hakeutuneiden mutta sieltä kotiutettujen yli 60 vuotiaiden kaatumisriskiä. Selvitykset tehtiin kotikäynnillä. Vähintään 60 %;lla löytyi seuraavia riskitekijöitä:t monilääkitys (=useita sairauksia), kotiympäristön vaaratekijät, heikentynyt tasapaino and nivelongelmat. Toimintakyvyn aleneminen todettiin kolmanneksella. Kaatuneilla oli siis useita riskitekijöitä joihin vaikuttamalla voitaisiin vähentää uuden kaatumisen riskiä?

Russell ym. J Gerontol 2006;61:1090-1095