Synkopeen selvittely

Äkillisen tajunnanmenetyksen syitä selvitettiin 242:lla yli 65 vuotiaalla (160 yli 75 vuotiasta). Näistä viidellä oli TIA, kuudella epileptinen kohtaus ja 231:lla varsinainen synkopee. Hermostoperäinen (neuroreflektorinen tai ortostaattinen) syy löytyi kahdella kolmanneksella, sydänperäinen 15 %:lla. Vain 10 %:lla syy jäi selvittämättä. Ortostaattinen syy oli tavallisempi vanhoilla ja neuroreflektorinen nuoremmilla. Vanhoilla näiden jakauma oli lähes fifty:fifty. Varma diagnoosi saatiin 40 %:lla jo alkututkimuksissa.

Ungar ym. JAGS 2006, October, 54:1531