Salvamuotoisten kipulääkkeiden teho

NSAID-lpääkkeiden käyttö ikääntyneillä on mahakomplikaatioiden takia ongelmallista. Siksi paikallisesti käytettävät ovat vallanneet markkinoita. Tiettyä epäilyä on jäänyt niiden tehosta. Siksi oli mielenkiintoista nähdä meta-analyysi tutkimuksista, joissa näitä oli verrattu lumelääkkeeseen.

Akuuteissa paikallisisa kiputiloissa teho oli selvästi plasevboa parempi. Vaikuttavuussuhde oli 1.7 ja hoitoon tarvittavien lukumäärä 3.9. Tehokkuusjärjestys oli ketoprofeeni, felbinac, ibuprofeeni ja piroksikaami.

Kroonisissa kivuissa vaikutusuhde oli 2.0 ja hoitoon tarvittaviern lukumäärä 3.1.

Haittavaikitukset eivät eronneet plasebosta.

More RA et al. BMJ 316;333-338,1998