Ei-lääkkeetömät hoidot käytösoireissa

Ei-lääkkeellisistä hoidoista saattaa olla hyötyä dementiapotilaiden käytöshäiriöiden hoidossa tutkimuksista tehdyn kattavan katsauksen mukaan. Johtopäätös perustuu kolmeen satunnaistettuun ja kontrolloituun tutkimukseen ja kuuteen N=1-tutkimukseen (yhden potilaan observointi), jotka täyttivät katsauksen sisäänottokriteerit. Kahdessa satunnaistetussa hoitotutkimuksessa saatiin vaikutuksia erilaisiin käytösoireisiin, yhdessä sen sijaan ei. N-1-tutkimuksissa saatiin vaihtelevia, mutta pääosin positiivisia tuloksia. Näyttö on epävarmaa, mutta kannustavaa uusiin tutkimuksiin tästäkin aiheesta.

Ayalon ym. Arch Intern Med. 2006;166:2182-2188