Parempaa hoitomyöntyvyyttä

Huono hoitomyöntyvyys on merkittävä lääkehoidon ongelma. Tämän tutkimuksen mukaan sitä on kuitenkin mahdollista selvästi korjata ilmeisesti hyvinkin yksinkertaisin toimenpitein. Apteekkilhenkilökunnan toimeenpanema tehostettu ohjelma paransi keskimäärin 78-vuotiaiden monisairaiden ja monilääkittyjen potilaiden lääkityksen ottoa ja hoitomyöntyvyyttä. Tutkimukseen osallistui 200 yli 65-vuotiasta, joilla oli keskimäärin 9 lääkettä. Heistä valtaosalla oli verenpaine- tai kolesterolilääkitys. Tutkimukseen kuului alkuun 6 kuukautta kestänyt vaihe, jossa annettiin lääkkeisiin liittyvää tietoa ja farmaseutit tehostetusti valvoivat lääkkeiden ottoa ja toimittamista. Tänä aikana hoitomyöntyvyysi oli lähes 100 % ja sekä verenpaine- ja lkolesterolitasot alenivat merkitsevästi. Tämän jälkeen potilaat satunnaistettiin 6 kuukaudeksi joko tavanomaiseen hoitoon tai ryhmään jossa alkuvaiheen seuranta jatkui. Tavanomaisen hoidon ryhmässä hoitomyöntyvyysi laski tässä vaiheessa, sen sijaan seurantaryhmässä hoitomyöntyvyys säilyi edelleen korkeana. Myös verenpaine säilyi alempana.

)(Lee ym. JAMA 2006;296, verkkojulkaisu 13.11.2006 http://www.jama.com