Lonkkasuojaimista kustannussäästöä vanhoilla

Lonkkasuojaimista on aiemmin todettu olevan hyötyä lonkkamurtumien ehkäisyssä. Tilastollisiin malleihin perustuvien laskelmien mukaan (kotona-asuvat yli 65-vuotiaat joilla ei aiempaa lonkkamurtumaa) lonkkasuojainten käyttöä kannattaisikin ehdottomasti lisätä etenkin yli 80-vuotiailla - myös taloudellisin perustein. Niiden käyttö lisää laatupainotteisia elinvuosia ja jopa säästää kustannuksia kun niiden käyttö aloitetaan naisilla 80-vuotiaana ja miehillä 85-vuotiaana. 75-vuotiaana aloitettuna lonkkasuojainten käyttö oli vielä naisilla kohtuullisen kustannusvaikuttavaa ja jopa kustannuksia säästävää, jos suojainten hinta puolittuisi.

Honkanen ym. JAGS 2006;54:1658-