Näköongelmien seulonta ei tuonut tulosta

Ikääntyvän väestön seulontatutkimusten vaikuttavuudesta käydään jatkuvaa keskustelua. Useimpien terveydenhuoltojärjestelmien sisäänrakennetuissa seulontajärjestelmissä, näköongelmien kartoittamista pidetään selvänä ja tärkeänä. Epäselvää on se, miten ne pitäisi toteuttaa jotta toiminnall olisi vaikutusta.

Tässä meta-anlyysissä on analysoitu tutkimuksia, joissa yhtenä osana on ollut näköongelmien kartoitus.

Ei löytynyt näyttöä sille, että yleisen terveystarkastuksen puitteissa tehdyllä kartoituksella olisi myönteisiä vaikutuksia.

Smeeth L, Iliffe S. BMJ 316;660-663,1998