E-vitamiini ei vaikuta kognitioon terveillä naisilla

Koska E-vitamiini on vahva antioksidantti, sen annon on arveltu estävän henkisten toimintojen (kognition) heikentymistä. Tätä testattiin satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa lähes 40 000:lla vähintään 65-vuotiaalla naisella yli 5 vuoden ajan. E-vitamiinilla ei todettu merkitseviä hyötyjä kognition kannalta tässä tutkimuksessa.

Kang ym. Archives of Internal Medicine. 166(22):2462-2468, December 11/25, 2006